ПРОГРАМА ЗА ФАКТУРИРАНЕ

Целта на програмата за отпечатване на фактури е да намали времето за тяхното писане, както и да улесни попълването им. Дава справка за издадените фактури, справка за контрагентите, справка ДДС. Съобразена с изискванията за членство в Европейски Съюз

За повече информация -(02) 9266966

цена: 66 лв. с вкл. ДДС
РИЛАСОФТ ОФИС

Интегриран софтуерен продукт за управление на търговска фирма. Функции: склад, заявки, оферти, поръчки, покупки, продажби, печалба, ценова листа, задължения, плащания, приходи, разходи, класации по артикули, клиенти, доставчици, дилъри, фактуриране, каса/банка, справка ДДС, длъжници, гаранционно и извънгаранционно обслужване, управленски справки, интегриране с интернет, електронна поща, дистанционни справки и поръчки от партньори и много други.

За повече информация -(02) 9266966

цена: Месечен наем * взависимост от избраните функции

Обновяването на продукта е автоматично и безплатно!