ПРОГРАМА ЗА ФАКТУРИРАНЕ СОФТУЕР ЗА ФАКТУРИРАНЕ


Целта на програмата за отпечатване на фактури е да намали времето за тяхното писане, както и да улесни попълването им. Дава справка за издадените фактури, справка за контрагентите, справка ДДС. Съобразена с изискванията за членство в Европейски Съюз

За повече информация -(02) 9266969

цена: 66 лв. с вкл. ДДС
УЕБ САЙТОВЕ И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Изработка на интернет сайтове, електронни магазини, рекламни материали, презентации, анимации, илюстрации.

За повече информация -(02) 9266969